FACILITAIR DIENSTVERLENING BEDRIJF "SERVICE TOTAAL"    

Doelstelling

Doelstelling

Het doel van ons bedrijf is om Surinamers en anderen die in en buiten Nederland wonen te ontlasten van hun zorg omtrent onroerend goed in Suriname. Dit willen wij doen door, tijdens de afwezigheid van de eigenaren, de onderhoudswerkzaamheden en eventueel beveiliging van de bezittingen op ons te nemen.


Visie

Onze visie is een nieuwe kijk geven op het forenzen d.m.v. een goede samenwerking tussen de klanten en ons bedrijf. Hierdoor is het opbouwen van een vertrouwensband een belangrijke kernwaarde. Immers alleen met heldere afspraken tussen ons bedrijf en de klant zal er een goede samenwerking ontstaan, waarbij een goede bereikbaarheid onontbeerlijk is.


Missie

Onze missie is om het forenzen, vanuit welk land dan ook, naar Suriname aangenamer te maken. En de kosten voor u en voor ons zo laag mogelijk te maken.

Bij ons is de klant KONING

 
Copyright © 2019 www.fdbservicetotaal.nl